Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä: tmi Terhitär Harjun lanka

www.harjunlanka.fi. Kauppatie 14, 58500 Punkaharju harjunlanka@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tmi Terhitär, Terhi Heiskanen

3. Rekisterin nimi

Harjun langan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä harjunlanka.fi:lle

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi • Osoite • Sähköpo

stiosoite • Puhelinnumero • Tilaustiedot • Suoramarkkinointilupa • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.